Gå til hovedindhold

Tak til alle deltagere på Dansk Bioøkonomi Konference 2023

Her kan du finde inspiration i mange spændende oplæg fra konferencen.

25. apr. 2023

Indhold

  Program

  Læs om konferencen og se programmet for hele konferencen her

  GRØN OMSTILLING GØR DANMARK TIL RESSOURCE-LAND MED STORE POTENTIALER

  Danske bioressourcer i verdensklasse – hvordan overkommer vi barriererne? Mikael Wraae Walsted, chef, DI Bio. 

  Om efterspørgsel på biobaseret plast.  Rasmus Grusgaard, seniorkonsulent, materialer, innovation og teknologi, Plastindustrien.       

   

  Om efterspørgsel på biobaserede byggematerialer. Martin Baltser, projektudviklingsdirektør, Fælledby (Pension Danmark og By og Havn) og Lars Keller, direktør, EcoCocon Danmark.

   

  HVAD SKAL DER TIL FOR AT FÅ DE GRØNNE VÆRDIKÆDER I SPIL? Erfaringer fra praksis

  Sugar beet leaves - a new source for protein for people?  Torsten Geissler, business innovation and development engineer, Nordzucker.     

   

  Fremtidens bygge- og inventar materialer vækstet på restfibre og naturlig bio-binder - Projekt ”Biopladen”.  Anna Kathrine Ahler Karkov, head of business development & brand ,p.v.a. Horn-bordplader, Sleth  og Søren Jensen Rådgivende ingeniører.

   

  Hvordan skalerer man i nye grønne værdikæder. Keld E. Markedal, CEO, Bioptimate.

   

  Få styr på de grønne budskaber og undgå green washing.  Martin Jørgensen, advokat, chefkonsulent, Dansk Erhverv.

          Link til film fra Martins Jørgensens præsentation

          Link til Forbrugerombudsmandens kvikguide til grøn markedsføring

  BIODIVERSITET – EN BALANCE MELLEM PRODUKTION OG NATUR

  Moderator -  Steffen Andersen, formand, Verdens Bedste Fødevarer

   

  Scenen sættes: Politisk efterspørgsel af biodiversitet i en tid med ørkendannelse, biodiversitetskrise & kulstofmangel. Hvordan sikres biodiversitet på en bæredygtig måde?  Joseph Meyer, fuldmægtig, Miljøministeriet.

   

  Kampen om jorden – produktion af fødevarer, grønt kulstof til materialer og energi samt biodiversitet. Andreas Aagaard Christensen, lektor, Roskilde Universitet.

   

  Regeringens nye partnerskab for biodiversitet -  om mål, implementering og evaluering af mere biodiversitet i DK. Marianne Zandersen, seniorforsker, Aarhus Universitet. Universitet.                                                                                           

  Hedeselskabets arbejde med at udvikle biodiversitets foot-prints og markedsgørelse.  Mads Flinterup, Klima– og biodiversitetschef, Hedeselskabet.

   

  Er der andre udviklingsveje? Astrid Therese Blom-Hansen og Anneken Egelund, Den Grønne Ungdomsbevægelse/ præsenteret af moderator. 

   

  SPOR 1  -  Agri Aqua - Fokus på alger og muslinger   

  EU-Kommissionens udspil om mikroalger og makroalger. 23 handlingspunkter—hvilke punkter skal vi fokusere på i DK?  Brian Thomsen, chefkonsulent, Dansk Akvakultur.

  Case Skive -Regenerativ blå produktion - muligheder og udfordringer.  Anne-Mette Langvad , projektchef, Klimafonden Skive.

  Småskala muslinge- og tangdyrkning—Havets husmænd, og deres betydning i et større perspektiv.  Bodil Sofie Espersen, formidlingschef, Havhøst.

  Skalerbar sund forretning—hvordan?    

   

  Eksempel 1 - Mikroalger i storskala. Anne Maria Hansen, innovationschef fødevarer og produktion, TI. 

  Eksempel 3 - Muslinger i lavsaline farvande NIFIMO. Annette Løttrup-Moore, forretningsudvikler, Business Lolland Falster & Per Dolmer, marinebiolog og ejer, Blue Research.

   

  SPOR 2  -  Fremtidens landbrug—biodiversitet i og over jorden.

  Regenerativt jordbrug på dyrkningsfladen i og over jorden. Henrik Kruse, projektkonsulent, AGROVI.

  Hvad gør vi for biodiversiteten udenfor dyrkningsfladen. Beate Strandberg, Inst. Ecoscience - Terrestrisk Økologi , AU.

  Hvordan kan robotter og præcisionsjordbrug understøtte biodiversitet og forbedre bæredygtigheden. Rene Gislum, Lektor,  AU.

  Biodiversitet og klimaregnskab med plantekompost. Jes Henrik Jessen, landmand og ejer af Green Passion Aps.

  SPOR 3 - Ligger fremtidens produktionssystemer i symbioser?

  Ligger fremtidens produktioner i symbioser? Introduktionsoplæg. Kersti Haugan, senior business development manager, Food & Bio Cluster Danmark