Gå til hovedindhold

Bioøkonomi kort fortalt

Bioøkonomi handler om optimal og bæredygtig udnyttelse af både traditionelle og nye afgrøder samt alle typer rest-biomasser som f.eks. roetoppe, halm, rester fra fødevareproduktion og husholdningsaffald.

17. jun. 2021

Indhold

  Bioøkonomi handler om optimal og bæredygtig udnyttelse af både traditionelle og nye afgrøder samt alle typer rest-biomasser som f.eks. roetoppe, halm, rester fra fødevareproduktion og husholdningsaffald. Også havets biomasser er omfattet – tang, muslinger og fisk.

  Biomasse kan blive til så forskellige ting som ingredienser til kost, foer og kropspleje, rengøringsmidler, emballage (inkl plastik), inventar, byggematerialer og brændstof.

  Bioøkonomi er vejen til grøn omstilling fra fossile (det vi graver op af jorden) til fornybare ressourcer, det vil sige der der kan gro på land og i vand.

  Kaskade-udnyttelse er et nøgleord. Det betyder, at man laver en kaskade af forskellige produkter af f.eks. sukkerroer, hvor sukker er det primære produkt, men hvor roetoppene kan bruges til at fodre insketlarver med, pulpen kan bruges til at lave emballage med og melassen ligeledes har et uudnyttet raffineringspotentiale. Hvis der i slutningen af kaskaden er et restprodukt, som det ikke kan betale sig at reffinere mere på vil det typisk kunne bruges til biogas. Herefter kan den afgassede biomasse bruges som gødning. Således kommer der næringsstoffer til bage til jorden og nye afgrøder. Det er cirkulær økonomi.

  Bioøkonomi fokuserer på minimering af ressourcespild.

  For at sikre at de nye grønne produkter har minimalt klimaaftryk, er det vigtigt, at det også fokuseres på dyrkningsmetoder, der ikke ”brænder jordens kulstof af”. Her er redskaber som efterafgrøder, sædskifte og minimal jordbehandling relevante redskaber, som forventes at bidrage til øget bæredygtighed.

  Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at vi i den grønne omstilling sikrer, at alle nye tiltag vurderes i et helhedsperspektiv, som omfatter hensyn til biologisk mangfoldighed og indirekte klimapåvirkninger. FNs 17 verdensmål er den ultimative inspiration til helhedstænkning.

  Eksperterne er enige

  I 2013 nedsatte regeringen Det Nationale Bioøkonomipanel i Danmark. Her samarbejder ledende virksomheder, forskere, ministerier, myndigheder og andre interessenter. Agendaen er at kortlægge og fremme de reelle vækstpotentialer og gevinster.

  Og hvad siger Det Nationale Bioøkonomipanel så? Jo, en satsning på bioøkonomi i Danmark vil føre til nye arbejdspladser (ikke mindst i landdistrikterne), mindre afhængighed af fossile brændsler, mindre klimabelastning, øget teknologieksport og større konkurrencedygtighed.