Gå til hovedindhold

Lokale analyser og rapporter

Her finder du en oversigt over lokale analyser og rapporter.

17. jun. 2021

Indhold

  Lokale restbiomasser er med stor succes blevet testet som foder til Black Soldier Fly larver. Læs rapporten fra Teknologisk Institut, som også giver inspiration til en forretningsmodel og livscyklus-perspektiver. Rapporten er på engelsk og udarbejdet i Interregprojektet BIOCAS.

  Klik her for at læse rapporten 'Bioconversion of Guldborgsund Municipality’s residual substrates into insect meal'

  Potentialet om at bruge strandopskyl (Zostera marina) fra Guldborgsund kommune som substrat til produktion af Black Soldier Fly Larver er blevet undersøgt.

  Til forsøgene er der anvendt seks forskellige behandlinger: Blandinger af af strandopskyl og biopulp samt blandinger af strandopskyl og mask.

  Konklusionen er, at strandopskyl kan anvendes som en kulhydratkilde i en foderblanding, så længe fraktionen holdes omkring 25%.

  Klik her for at læse rapporten 'Biokonvertering af strandopskyl med Black Soldier Fly Larver' (nyt vindue)

  De bioøkonomiske potentialer af strandbiomasser i Guldborgsund Kommune er vurderet ved en kortlægning og screening af strandopskyl indsamlet fra 5 kystområder i Guldborgsund Kommune.

  Klik her for at læse rapport om 'Screening af strandbiomasse i Guldborgsund Kommune' (nyt vindue)

  Identificering af blå biomasse vækstområder i Guldborgsund kommune. Vækstområderne har elementer af cirkulær økonomi og bidrager til en bæredygtig udvikling.

  Klik her for at læse rapporten 'Blå vækstområder i Guldborgsund Kommune' (nyt vindue)

  I Interrreg-projektet Blue Platform er der arbejdet med at kortlægge barrierer for udvikling af blå bioøkonomi. Her kan du læse om, hvor der skal sættes ind for at komme videre med at implementere ålegræs som klima og biodiversitetsgevinst i danske farvande. Rapporten er skrevet af den danske ålegræsekspert, Mogens Flint fra SDU. Klik her for at læse roadmap til dyrkning af ålegræs

  Tang, muslinger og ålegræs anbefales til opsamling af næringsstoffer. Per Dolmer fra Blue Research har undersøgt hvilke muligheder, der er realistiske omkring Sydhavsøerne. Læs rapporten her

  Studerende fra RUC har undersøgt hvilke tangarter der findes ud for Alstrup strand - se deres forkortede opgaverapport med billeder her.