Gå til hovedindhold

AquaLoop

Kan man dyrke fisk i stald og integrere fiskeproduktion i dansk landbrug?

12. mar. 2024

Indhold

  Formålet med AquaLoop-projektet er at udvikle, fremme og støtte konceptet for cirkulær akvakultur i den sydlige Østersøregion. Projektet skal understøtte den grønne omstilling, med fokus på kontrollerede næringsstofkredsløb og ansvarlig produktion baseret på biprodukter.

  Projektet er et South Baltic Interreg projekt og får støtte fra Det Europæiske Fællesskab.

  På Lolland-Falster arbejdes med projektets arbejdspakke 4: der undersøges om det er realistisk at etablere en landbaseret RAS-akvakulturproduktion på en eksisterende landbrugsbedrift, også med det formål at reducere næringsstofpåvirkninger i det nuværende havbrug i Østersøen. 

  De økonomiske og miljømæssige rammer beskrives i en dansk-svensk koncept- og forretningsmodel. Der vil være fokus på metoder til håndtering af spildevand og næringsstoffer i henhold til dansk lovgivning og miljøforhold.

  Ved facilitering af workshops med interessentgrupper, studiebesøg på eksisterende kommercielle anlæg og pilotenheder, indsamler vi inputs omkring udfordringer og muligheder ift. integrationen af akvakultur og landbrug i Danmark.

   

  Læs mere på projektets officielle hjemmeside.