Gå til hovedindhold

Program

Program for Dansk Bioøkonomi Konference 2023, som afholdes onsdag den 4. - torsdag den 5. oktober.

Indhold

  Se nærmere på indholdet i programmet herunder (med forbehold for ændringer):

  Onsdag den 4. oktober

  Kl. 12:30 - 12:40 Velkomst / Uffe Jørgensen, professor, Aarhus Universitet og Simon Hansen, borgmester, Guldborgsund Kommune

  Grøn omstilling gør Danmark til ressource-land med store potentialer

  Kl. 12:40 - 12.55 Danske bioressourcer i verdensklasse – hvordan overkommer vi barriererne? / Mikael Wraae Walsted, chef,  DI Bio. 

  Kl. 12.55 - 13:10 Bioøkonomi - bæredygtig driver for positiv udvikling i landdistrikter / René Christensen, direktør, Dansk Akvakultur.

  Kl. 13:10 - 13:25  Om efterspørgsel på biobaseret plast.  Rasmus Grusgaard, seniorkonsulent, materialer, innovation og teknologi ; Plastindustrien.                                                                                   

  Kl 13:25 - 13:40  Om efterspørgsel på biobaserede byggematerialer. Martin Baltser, Fælledby/Pension Danmark & Havn og by og Lars Keller, direktør, EcoCocon Danmark.

  Kl. 13:40 - 14:15 DEBAT –Er danske virksomheder klar til at omstille til biobaserede råvarer? Hvad taler for og imod, at danske bioressourcer kommer i spil for at udfase fossile materialer?

  Kl. 14:15 - 14:45 Kaffe & Udstilling

  Hvad skal der til for at få de grønne værdikæder i spil?

  Kl. 14:45 - 15:00  Sugar beet leaves—a new source of protein for people? / Torsten Geissler, Business innovation and development engineer, Nordzucker. 

  Kl. 15:00 - 14.15  Fremtidens bygge- og inventar materialer vækstet på restfibre og naturlig bio-binder - Projekt ”Biopladen”  / Anna Kathrine Ahler Karkov, head of business development & brand, p.v.a. Horn bordplader,SLETH  ogSøren Jensen Rådgivende ingeniører.

  Kl. 15:15 - 15:30  Hvordan skalerer man i nye grønne værdikæder. / Keld E. Markedal, CEO, Bioptimate.

  Kl. 15:30 - 15:45  Få styr på de grønne budskaber og undgå greenwashing. / Martin Jørgensen, advokat, chefkonsulent, Dansk Erhverv.

  Kl. 15:45 - 16:10 DEBAT Hvad skal der til i praksis for at udnytte potentialerne i en dan biobaseret råvareforsyning for virksomheder? Og hvorfor går det ikke hurtigere at omstille til bioressourcer / få danske ressourcer i spil?

  Kl. 16:10 - 17:00 Udstillere pitcher: nye grønne løsninger, innovationshjælp, funding mm.

  Kl. 17:00 - 18:00 Udstilling - Biobar - Networking

  Kl. 18:00              NETVÆRKSMIDDAG

  Torsdag den 5. oktober

  Kl. 08:30 - 09:00 Ankomst. Kaffe og besøg udstillingen

  Kl. 08:15 - 08:20 Velkommen til dag 2. Moderator - Steffen Andersen, formand, Verdens Bedste Fødevarer.

  Biodiversitet - En balance mellem produktion og natur

  Kl. 09:05 - 09:20 Scenen sættes: Politisk efterspørgsel af biodiversitet i en tid med ørkendannelse, biodiversitetskrise & kulstofmangel. Hvordan sikres biodiversitet på en bæredygtig måde? Morten Pedersen, kontorchef, Bæredygtigt miljø og produktion, Miljøministeriet.

  Kl. 09:20 - 09:40 Kampen om jorden – produktion af fødevarer, grønt kulstof til materialer og energi samt biodiversitet. Andreas Aagaard Christensen, Roskilde Universitet.

  Kl. 09:40 - 10:00 Regeringens nye partnerskab for biodiversitet -  om mål, implementering og evaluering af mere biodiversitet i DK.  Marianne Zandersen, seniorforsker, Aarhus Universitet.                                                                               

  Kl. 10:00 - 10:15 Hedeselskabets arbejde med at udvikle biodiversitets foot-prints og markedsgørelse. Mads Flinterup, Klima– og biodiversitetschef, Hedeselskabet.

  Kl. 10:15 - 10:30 Er der andre udviklingsveje? / Astrid T. Blom-Hansen og Anneken Egelund, Den Grønne Studenterbevægelse.

  Kl. 10:30 - 11:00 DEBAT: Hvordan når vi frem til udviklingsveje, der tilgodeser mennesker, biodiversitet og klima. Oplægsholdere suppleres af Karen Post Bache, naturchef, landbrug & Fødevarer og Henrik Johannsen, head of CSR, DAGROFA.   

  Kl. 11:10 - 11:30 Introduktion til SPOR - Kaffe og kulhydrater og gå til SPOR

  Kl. 11:30 - 13:30 SPOR

  SPOR 1: Blå bioøkonomi
  SPOR 2: Fremtidens landbrug
  SPOR 3: Ligger fremtidens produktioner i symbioser?

  De tre spor torsdag den 5. oktober:

  Kl. 11:30 - 11:50 Introduktion til Spor 1 / Brian Thomsen, Dansk Akvakultur
  EU-Kommissionens udspil om mikro- og makroalger. 23 handlingspunkter - hvilke punkter skal vi fokusere på i DK?

  Kl. 11:50 - 12:05 Case: Skive, Regenerativ blå produktion - muligheder og udfordringer / Anne-Mette Langvad, projektchef, Klimafonden Skive

  Kl. 12:05 - 12:20 Småskala muslinge- og tangdyrkning. / Bodil Sofie Espersen, formidlingschef, Havhøst 

  Kl. 12:20 - 12:50 Skalerbar sund forretning—hvordan?    

                             · Hvad skal der til for at få en kommerciel succes?

                             · Hvad skal der til for succesfuld opskalering?

                             · Hvilken viden mangler?

  Eksempel 1 - Mikroalger i storskala /Anne Maria Hansen, innovationschef fødevarer og produktion, TI 

  Eksempel 2 - Mikroalger i fiskefoder / Anders Erlang Østergaard, Technical & Sustainability specialist, BioMar A/S

  Eksempel 3 - Muslinger i lavsaline farvand—NIFIMO /Annette Løttrup-Moore, forretningsudvikler, Business Lolland Falster &  Per Dolmer, marinebiolog, Blue Research

  Kl. 12:50 - 13:00 Tag en kop kaffe før debatten

  Kl. 13:00 - 13:30 Debat: Hvilke handlepunkter fra EU-udspillet skal vi fokusere på i Danmark & hvordan får vi de grønne løsninger ud i praksis?

                             · Er den understøttende regulering og finansiering klar?

                             · Er der fysisk plads?

                             · Er alle led i værdikæderne klar?

  Kl. 13:30 Frokost

  Kl. 11:30 - 11:40 Introduktion til spor 2. En landmands overvejelser om biodiversitet / Tovholder Kaare D. Larsen, landmand og næstformand FRDK.

  Kl. 11:40 - 11:55 Regenerativt jordbrug på dyrkningsfladen i og over jorden / Henrik Kruse, projektkonsulent, AGROVI  

  Kl. 11:55 - 12:10 Hvad gør vi for biodiversiteten udenfor dyrkningsfladen. Beate Strandberg, Institut for Ecoscience - Terrestisk økologi, AU

  Kl 12.10 - 12.25 Hvordan kan robotter og præcisionsjordbrug understøtte biodiversiteten og forbedre bæredygtigheden?  / Rene Gislum,  lektor, AU

  Kl. 12:25 - 12:40 Farming with nature  – Ingleby Farms har på forkant udviklet en praksis for bæredygtig produktion og dokumentation / Hans Henrik Koefoed, bestyrelsesformand, Ingleby Farms

  Kl. 12:40  Tag en kop kaffe før debatten

  Kl. 12.50 - 13:30 Debat: Hvad er biodiversitet i agerlandet? og hvordan kan biodiversiteten i et multifunktionelt agerland øges? I debatten deltager også Jakob Kongsgaard Olsson, Chef for Rating, IR og Bæredygtighed , DLR

   

  Kl. 13:30 Frokost

  Kl. 11:30 - 13:30 I Kalundborg Symbiose har man 50 års erfaring med at skabe vækst gennem samarbejde; ikke mindre end 17 offentlige og private virksomheder hjælper hinanden med at dele, genbruge og spare på ressourcerne, hvilket har bidraget til et enestående væksteventyr i lokalområdet.

  Reen Energi Lolland (REEL) samarbejdet har entreret med Kalundborg Symbiose, som er i gang med at kortlægge potentialerne for at gøre noget lignende på Lolland-Falster.

  I workshoppen får du et indblik i arbejdsprocesser, modeller, metoder, værktøjer og organisationsformer, som vi har erfaret er vigtige byggesten i etableringen af stærke symbiosepartnerskaber. Desuden får I lov til at arbejde sammen med os, når vi sætter særligt fokus på bioressourcernes rolle i forhold til bæredygtig produktion og cirkulære værdikæder med udgangspunkt i vores analysearbejde på Lolland-Falster.

  Rikke Lybæk, lektor, Roskilde Universitet og Kersti Haugan, Senior Business Development Manager, FBDK introducerer workshoppen. Seniorprojektleder Mette Wendel og sekretariatschef Lisbeth Randers fra Kalundborg Symbiose står for det faglige indhold.

  Kl. 13:30 Frokost