Gå til hovedindhold

Program

Program for Dansk Bioøkonomi Konference 2023, som afholdes onsdag den 4. - torsdag den 5. oktober.

07. jul. 2023

Indhold

  DANSK BIOØKONOMI KONFERENCE 2023 - den 4. – 5. okt. på Engestofte Gods på Lolland.

  I Danmark har vi de bedste betingelser for at dyrke og forarbejde alle fremtidens ressourcer: biomasse til fødevarer, materielle goder (byggeri, bioplast, rengøringsmidler, textil m.m.m.) -og restsidestrømmene til grøn energi.

  For at sikre bæredygtig værdiskabelse med bio-ressourcerne, har vi brug for hele paletten af viden, innovationslyst og investeringer – og en vigtig nøgle er netværk og tværfaglighed.

  Målet med bioøkonomikonferencen er at give deltagerne ny viden og netværk til samarbejder om nye bæredygtige produktioner og produkter, hvor styrkede økosystemer og øget biodiversitet indgår i løsningerne. Vi skal arbejde for, at biomasse fra land og vand dyrkes, høstes og anvendes bæredygtigt i et biobaseret regenerativt samfund. Konferencen skal medvirke til at indløse bioøkonomiens potentialer i Danmark.

  Deltagerne i konferencen repræsenterer de nye værdikæder og spænder fra forskere, producenter, landbruget, investorer, embedsværk til uddannelser m.fl.

  Tak til de mange udstillere , der gav mulighed for at se og smage og røre ved fremtidens produkter: 

  EcoCocon Danmark  -   Insektprotein  -   BioPod container  -   Nordinvent  -  Møn Tang  - Green Passion  -   Nature+ , Nikolova/Aarsø arkitekter  -  Fejø krabber  -  Algiecel  -   Lollands Bank  -  Birkelink  -  Food & Bio Cluster DK -  Verdens Bedste Fødevarer  - Teknologisk Institut - Lollands Bank - Ingrediensteamet fra Fødevarestyrelsen.

  Her ses hvad programmet bød på:

  Onsdag den 4. oktober 2023

  Kl. 12:30 - 12:40 Velkomst / Uffe Jørgensen, professor, Aarhus Universitet og Simon Hansen, borgmester, Guldborgsund Kommune

  Grøn omstilling gør Danmark til ressource-land med store potentialer

  Kl. 12:40 - 12.55 Danske bioressourcer i verdensklasse – hvordan overkommer vi barriererne? / Mikael Wraae Walsted, chef,  DI Bio.  LIVE VIRTUELT oplæg

  Kl. 12.55 - 13:10 Bioøkonomi - bæredygtig driver for positiv udvikling i landdistrikter / René Christensen, direktør, Dansk Akvakultur.

  Kl. 13:10 - 13:25  Om efterspørgsel på biobaseret plast.  Rasmus Grusgaard, seniorkonsulent, materialer, innovation og teknologi ; Plastindustrien.                                                                                   

  Kl 13:25 - 13:40  Om efterspørgsel på biobaserede byggematerialer. Martin Baltser, Fælledby/Pension Danmark & Havn og by og Lars Keller, direktør, EcoCocon Danmark.

  Kl. 13:40 - 14:15 DEBAT –Er danske virksomheder klar til at omstille til biobaserede råvarer? Hvad taler for og imod, at danske bioressourcer kommer i spil for at udfase fossile materialer?

  Kl. 14:15 - 14:45 Kaffe & Udstilling

  Hvad skal der til for at få de grønne værdikæder i spil?

  Kl. 14:45 - 15:00  Sugar beet leaves—a new source of protein for people? / Torsten Geissler, Business innovation and development engineer, Nordzucker. 

  Kl. 15:00 - 14.15  Fremtidens bygge- og inventar materialer vækstet på restfibre og naturlig bio-binder - Projekt ”Biopladen”  / Anna Kathrine Ahler Karkov, head of business development & brand, p.v.a. Horn bordplader,SLETH  ogSøren Jensen Rådgivende ingeniører.

  Kl. 15:15 - 15:30  Hvordan skalerer man i nye grønne værdikæder. / Keld E. Markedal, CEO, Bioptimate.

  Kl. 15:30 - 15:45  Få styr på de grønne budskaber og undgå greenwashing. / Martin Jørgensen, advokat, chefkonsulent, Dansk Erhverv.

  Kl. 15:45 - 16:10 DEBAT Hvad skal der til i praksis for at udnytte potentialerne i en dan biobaseret råvareforsyning for virksomheder? Og hvorfor går det ikke hurtigere at omstille til bioressourcer / få danske ressourcer i spil?

  Kl. 16:10 - 17:00 Udstillere pitcher: nye grønne løsninger, innovationshjælp, funding mm.

  Kl. 17:00 - 18:00 Udstilling - Biobar - Networking

  Kl. 18:00              NETVÆRKSMIDDAG

  Torsdag den 5. oktober 2023

  Kl. 08:30 - 09:00 Ankomst. Kaffe og besøg udstillingen

  Kl. 08:15 - 08:20 Velkommen til dag 2. Moderator - Steffen Andersen, formand, Verdens Bedste Fødevarer.

  Biodiversitet - En balance mellem produktion og natur

  Kl. 09:05 - 09:20 Scenen sættes: Politisk efterspørgsel af biodiversitet i en tid med ørkendannelse, biodiversitetskrise & kulstofmangel. Hvordan sikres biodiversitet på en bæredygtig måde? Joseph Munch, fuldmægtig, Miljøministeriet.

  Kl. 09:20 - 09:40 Kampen om jorden – produktion af fødevarer, grønt kulstof til materialer og energi samt biodiversitet. Andreas Aagaard Christensen, Roskilde Universitet.

  Kl. 09:40 - 10:00 Regeringens nye partnerskab for biodiversitet -  om mål, implementering og evaluering af mere biodiversitet i DK.  Marianne Zandersen, seniorforsker, Aarhus Universitet.                                                                    

  Kl. 10:00 - 10:15 Hedeselskabets arbejde med at udvikle biodiversitets foot-prints og markedsgørelse. Mads Flinterup, Klima– og biodiversitetschef, Hedeselskabet.

  Kl. 10:15 - 10:30 Er der andre udviklingsveje? / Astrid T. Blom-Hansen og Anneken Egelund, Den Grønne Studenterbevægelse bidrog med en præsentation, som blev formidlet af moderator..

  Kl. 10:30 - 11:00 DEBAT: Hvordan når vi frem til udviklingsveje, der tilgodeser mennesker, biodiversitet og klima. Oplægsholdere suppleres af Karen Post Bache, naturchef, landbrug & Fødevarer og Henrik Johannsen, head of CSR, DAGROFA.   

  Kl. 11:10 - 11:30 Introduktion til SPOR - Kaffe og kulhydrater og gå til SPOR

  Kl. 11:30 - 13:30 SPOR

  SPOR 1: Blå bioøkonomi
  SPOR 2: Fremtidens landbrug
  SPOR 3: Ligger fremtidens produktioner i symbioser?

  Kl. 13:30 - 14:30  Frokost og net-working. Tak for denne gang.

  De tre spor torsdag den 5. oktober:

  Kl. 11:30 - 11:50 Introduktion til Spor 1 / Brian Thomsen, Dansk Akvakultur
  EU-Kommissionens udspil om mikro- og makroalger. 23 handlingspunkter - hvilke punkter skal vi fokusere på i DK?

  Kl. 11:50 - 12:05 Case: Skive, Regenerativ blå produktion - muligheder og udfordringer / Anne-Mette Langvad, projektchef, Klimafonden Skive

  Kl. 12:05 - 12:20 Småskala muslinge- og tangdyrkning. / Bodil Sofie Espersen, formidlingschef, Havhøst 

  Kl. 12:20 - 12:50 Skalerbar sund forretning—hvordan?    

                             · Hvad skal der til for at få en kommerciel succes?

                             · Hvad skal der til for succesfuld opskalering?

                             · Hvilken viden mangler?

  Eksempel 1 - Mikroalger i storskala /Anne Maria Hansen, innovationschef fødevarer og produktion, TI 

  Eksempel 2 - Mikroalger i fiskefoder / Anders Erlang Østergaard, Technical & Sustainability specialist, BioMar A/S

  Eksempel 3 - Muslinger i lavsaline farvand—NIFIMO /Annette Løttrup-Moore, forretningsudvikler, Business Lolland Falster &  Per Dolmer, marinebiolog, Blue Research

  Kl. 12:50 - 13:00 Tag en kop kaffe før debatten

  Kl. 13:00 - 13:30 Debat: Hvilke handlepunkter fra EU-udspillet skal vi fokusere på i Danmark & hvordan får vi de grønne løsninger ud i praksis?

                             · Er den understøttende regulering og finansiering klar?

                             · Er der fysisk plads?

                             · Er alle led i værdikæderne klar?

  Kl. 13:30 Frokost

  Kl. 11:30 - 11:40 Introduktion til spor 2. En landmands overvejelser om biodiversitet / Tovholder Kaare D. Larsen, landmand og næstformand FRDK.

  Kl. 11:40 - 11:55 Regenerativt jordbrug på dyrkningsfladen i og over jorden / Henrik Kruse, projektkonsulent, AGROVI  

  Kl. 11:55 - 12:10 Hvad gør vi for biodiversiteten udenfor dyrkningsfladen. Beate Strandberg, Institut for Ecoscience - Terrestisk økologi, AU

  Kl 12.10 - 12.25 Hvordan kan robotter og præcisionsjordbrug understøtte biodiversiteten og forbedre bæredygtigheden?  / Rene Gislum,  lektor, AU

  Kl. 12:25 - 12:40  Biodiversitet og klimaregnskab med plantekompost / Jes Henrik Jessen, landmand og ejer af Green Passion Aps.

  Kl. 12:40  Tag en kop kaffe før debatten

  Kl. 12.50 - 13:30 Debat: Hvad er biodiversitet i agerlandet? og hvordan kan biodiversiteten i et multifunktionelt agerland øges? I debatten deltager også Jakob Kongsgaard Olsson, Chef for Rating, IR og Bæredygtighed , DLR

  Kl. 13:30 Frokost

  Kl. 11:30 - 13:30 I Kalundborg Symbiose har man 50 års erfaring med at skabe vækst gennem samarbejde; ikke mindre end 17 offentlige og private virksomheder hjælper hinanden med at dele, genbruge og spare på ressourcerne, hvilket har bidraget til et enestående væksteventyr i lokalområdet.

  Reen Energi Lolland (REEL) samarbejdet har entreret med Kalundborg Symbiose, som er i gang med at kortlægge potentialerne for at gøre noget lignende på Lolland-Falster.

  I workshoppen får du et indblik i arbejdsprocesser, modeller, metoder, værktøjer og organisationsformer, som vi har erfaret er vigtige byggesten i etableringen af stærke symbiosepartnerskaber. Desuden får I lov til at arbejde sammen med os, når vi sætter særligt fokus på bioressourcernes rolle i forhold til bæredygtig produktion og cirkulære værdikæder med udgangspunkt i vores analysearbejde på Lolland-Falster.

  Rikke Lybæk, lektor, Roskilde Universitet og Kersti Haugan, Senior Business Development Manager, FBDK introducerer workshoppen. Seniorprojektleder Mette Wendel og sekretariatschef Lisbeth Randers fra Kalundborg Symbiose står for det faglige indhold.

  Kl. 13:30 Frokost