Gå til hovedindhold

Fuldskala bioraffinerings-testanlæg - webinar 13. juni 2023

Hør om et fuldskala bioraffinerings-testanlæg, Baltic Plant Solution, som skal sikre at flere klimavenlige produkter når ud i praksis. Baltic Plant Solution er sidste led på Biosolutions Zealand innovations- og udviklings-trappe.

24. maj 2023

Indhold

  WEBINAR tirsdag den 13. juni kl. 9.00-10.30

  For første gang har potentielle fremtidige brugere været hovedaktører og bidraget til at definere konfigurationen af et fuldskala bioraffinerings test-anlæg baseret på identificerede og fremtidige behov.

  Vi takker alle der har bidraget, og det er med stor glæde, at vi sammen med Niras deler hovedresultaterne fra Niras feasibillity-studie vedr. etablering af test-anlægget Baltic Plant Solution.

  Programmet findes her.

  Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og skabe kontakt til både projektets parter og andre interesserede.

  Tilmelding til webinaret kan ske til Mette Jørgensen mej@guldborgsund.dk senest fredag den 9. juni.

  Alle er velkomne - vi glæder os til at se jer på skærmen.

   

  På vegne af styregruppen for Baltic Plant Solution

  BPS styregruppe