Dyrkning af tang, muslinger, fisk mm.

 

 

Kan man dyrke fisk i tomme landbrugsbygninger?Kan man få god økonomi ved at dyrke tang eller muslinger lokalt? EU har identificeret blå bioøkonomi (bæredygtigt dyrket tang, muslinger, fisk m.m.) som et område med stor efterspørgsel og dermed stort potentiale for vækst. Blue Platform samler resultater fra projekter, som har arbejdet praktisk med at udvikle metoder og optimere processer til bæredygtig akvakultur. Målet er at projektresultaterne skal omsættes til praksis og understøtte blå vækst i Østersøregionen.Bioøkonomisk vækstcenter er partner i projektet for at skabe tætte relationer til frontløberne i blå bioøkonomi sektoren i Østersøområdet (biomasse, bioteknologi, akvakultur og teknologi) - til gavn for lokale interessenter.

Biomasse

Tang, muslinger, fisk mm.

Lokale mål

Udviklng af lokal bæredygtig akvakulturproduktion.

Nye arbejdspladser

Slutprodukt

Lokalt bæredygtigt foder, fødevarer, kosttilskud, ingredienser til personlig pleje mv.

Miljøgevinst

Næringsstofopsamling i hav og sund.

Recirkulering af næringsstoffer.

Samarbejdspartnere