Her bliver viden til virksomheder

 

Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund er sat på landkortet for at gøre viden til virksomheder. Vi vil kombinere dansk og international forskning med stærke iværksættere. Så tang og ålegræs kan blive til nye foderstoffer. Eller byggematerialer. Eller biogas.
Halm, roetoppe, træ og gylle kan bruges til at fremstille nye emballager, rengøringsmidler og energi. Og det, der er tilbage, når æbler og kirsebær er presset til saft, kan blive til giftfrie farvestoffer og sunde kosttilskud.
På den måde skaber vi ikke bare vækst og jobs – vi skaber en mere bæredygtig verden.
Vores ambition er, at en af Danmarks største jordbrugs-kommuner skal være centrum for en ny grøn industri, der på samme tid skaber nyt liv i Guldborgsund – og nyt håb for hele kloden.
Vi har råmaterialet
I Guldborgsund kommune har vi den smukkeste natur – og vi har meget af den. Skove, strande, marker, plantager, afgrøder. Og vi har en stor fødevareindustri. Dermed er vi rige på fremtidens store ressource: Biomasse.
Det er værdifuldt. For eksperter, investorer, forskere og myndigheder siger samstemmende, at uudnyttet organisk materiale kan danne grundlag for nye erhvervseventyr - i milliardklassen.
Her på vores hjemmeside kan du se mere om, hvordan vi her i Guldborgsund tager udfordringen op. Og samtidig måske endda finde inspiration til, hvordan du kan bidrage til nye lokale industrier.
Om du er forsker, virksomhedsejer, iværksætter eller investor betyder ikke så meget. Bare du finder det interessant at tage aktiv del i en udvikling, som både er lønsom og gør verden til et lidt bedre sted at vokse op i.

 

Bioøkonomi - helt kort fortalt
Halmballer bliver til hårplejemidler

Bioøkonomi er at lave nye produkter af uudnyttede organiske ressourcer. Det handler om at bruge f.eks. roetoppe, havtang, rester fra fødevareindustrien, halm samt alle mulige andre former for biomasse på nye måder – og på den måde skabe nye grønne produkter.
Biomasse kan blive til så forskellige ting som ingredienser til kost og kropspleje, rengøringsmidler, emballage, foderstoffer, inventar, byggematerialer og brændstof.

Læs mere

Hvor der er landbrug, skovbrug, fiskeri og havbrug er der store muligheder for bæredygtig udvikling og vækst.
Bioøkonomien er vigtig for vores overgang fra et samfund baseret på olie, kul og naturgas til et mere bæredygtigt samfund baseret på det, der gror på land og i vand.
Eksperterne er enige
I 2013 nedsatte regeringen Det Nationale Bioøkonomipanel i Danmark. Her samarbejder ledende virksomheder, forskere, ministerier, myndigheder og andre interessenter. Agendaen er at kortlægge og fremme de reelle vækstpotentialer og gevinster.

Og hvad siger Det Nationale Bioøkonomipanel så? Jo, en satsning på bioøkonomi i Danmark vil føre til nye arbejdspladser (ikke mindst i landdistrikterne), mindre afhængighed af fossile brændsler, mindre klimabelastning, øget teknologieksport og større konkurrencedygtighed.

Vigtigt lokalt – og vigtigt globalt

Trafikårerne E47 og E55 løber gennem Guldborgsund og forbinder Stockholm og Oslo med Hamborg og Berlin. De seneste trafikprognoser spår 50% stigning frem til 2030. Det givermuligheder – også i et klima-perspektiv. Den tunge trafik vil nemlig have brug for at tanke alternativ biobaseret brændsel. Og på den måde kan Guldborgsunds gylle, halm og andre bio-rester være med til at forbinde Sverige, Danmark og Tyskland. Det er også et eksempel på hvad bioøkonomi.

Se præsentationerne fra
Dansk Bioøkonomi Konference 2017
Fokus på potentielle væksteventyr!

 

Få de seneste nyheder om bioøkonomi i din mailboks

Ja tak, jeg vil gerne modtage Bioøkonomisk Vækstcenters nyhedsbrev


 
 

Comments are closed