Bioøkonomi i Guldborgsund Kommune
Bioøkonomi - forklaret på 2 minutter

 

Bioøkonomi - helt kort fortalt
Om bioøkonomi

 

 

Bioøkonomi er at lave nye produkter af uudnyttede organiske ressourcer. Det handler om at bruge f.eks. roetoppe, havtang, rester fra fødevareindustrien, halm samt alle mulige andre former for biomasse på nye måder – og på den måde skabe nye grønne produkter.
Biomasse kan blive til så forskellige ting som ingredienser til kost og kropspleje, rengøringsmidler,, emballage, foderstoffer, inventar, byggematerialer og brændstof.
Hvor der er landbrug, skovbrug, fiskeri og havbrug er der store muligheder for bæredygtig udvikling og vækst.
Bioøkonomien er vigtig for vores overgang fra et samfund baseret på olie, kul og naturgas til et mere bæredygtigt samfund baseret på det, der gror på land og i vand.
Eksperterne er enige
I 2013 nedsatte regeringen Det Nationale Bioøkonomipanel i Danmark. Her samarbejder ledende virksomheder, forskere, ministerier, myndigheder og andre interessenter. Agendaen er at kortlægge og fremme de reelle vækstpotentialer og gevinster.

Og hvad siger Det Nationale Bioøkonomipanel så? Jo, en satsning på bioøkonomi i Danmark vil føre til nye arbejdspladser (ikke mindst i landdistrikterne), mindre afhængighed af fossile brændsler, mindre klimabelastning, øget teknologieksport og større konkurrencedygtighed.

Vigtigt lokalt – og vigtigt globalt

Trafikårerne E47 og E55 løber gennem Guldborgsund og forbinder Stockholm og Oslo med Hamborg og Berlin. De seneste trafikprognoser spår 50% stigning frem til 2030. Det giver muligheder – også i et klima-perspektiv. Den tunge trafik vil nemlig have brug for at tanke alternativ biobaseret brændsel. Og på den måde kan Guldborgsunds gylle, halm og andre bio-rester være med til at forbinde Sverige, Danmark og Tyskland. Det er også et eksempel på hvad bioøkonomi er.

Bio

Bio er et græsk ord, der betyder liv.
Biomasse er materiale og restprodukter, der kommer fra levende organismer som f.eks. planter og insekter.

Fossil

Fossil kommer fra det latinske ord fossa og betyder grav.
Fossil betyder, "hvad der findes ved at grave i jorden". Fossile brændstoffer er ”opgravede brændstoffer” fra undergrunden, dvs. kul, olie og naturgas.

CO2

Enhver kan CO2 at det giver mening!
Ikke et ord om isbjørne eller smeltede poler. Men der er væsentlige videnskabelige grunde til at prioritere biomasse frem for fossile råstoffer.
For kun ved at genbruge kulstof i et kontinuerligt kredsløb fra luftens CO2 til levende organismer og tilbage til CO2 igen - og samtidig fokusere på at binde mere og mere kulstof i jord og planter - kan vi reducere den samlede mængde drivhusgasser.
Ved at blive dygtige til at klare os uden fossile brændstoffer gør vi os selv og de fremtidige generationer uafhængige af en ressource, som vi på et tidspunkt alligevel vil løbe tør for.

Bioøkonomi i Guldborgsund Kommune
Se filmen og bliv klogere på bioøkonomi

KONTAKT

Mette Jørgensen
Programkoordinator
Bioøkonomisk Vækstcenter

+45 54732017
+45 25181833
Mail: mej@guldborgsund.dk

Se præsentationerne fra
Dansk Bioøkonomi Konference 2017
Fokus på potentielle væksteventyr!

 

Få de seneste nyheder om bioøkonomi i din mailboks

Ja tak, jeg vil gerne modtage Bioøkonomisk Vækstcenters nyhedsbrev


 
 

Comments are closed